Помагаме на предприемачите в България!

Level 11 "Наръчник на предприемача" е първото по рода си в България 100% практически написано, еднократно и изцяло на български език, луксозно печатно издание за бъдещи и настоящи предприемачи.

Отговорете си на въпроси, свързани със стартирането на бизнес, намиране на финансиране, какви трудности ви очакват по пътя и как да ги преодолеете, каква е цената на успеха, какви качества трябва да притежавате и много други. Прочетете за пръв път повече от 20 лични интервюта и истории на най-успешните основатели на Startup компании у нас, един бивш президент, партньорите на най-големите фондове за рисково инвестиране в България и Европа и още много други!

Това издание ще промени живота ви!

Цена 24.99 лв